Chính sách & Điều khoản sử dụng

Miễn trừ trách nhiệm

Trước khi sử dụng, tìm hiểu tin tức trên web sharelicense.webflow.io tôi khẳng định với người dùng, thông tin được cung cấp trên web này chỉ là thông tin tổng quan. Download phần mềm Full Key,Full bản quyền. Share lisence Pro. Tải về và cài đặt miễn phí.

  • Chúng tôi từ chối mọi khiếu nại liên quan tới việc áp dụng thông tin trên trang web.
  • Thông tin hình ảnh, nội dung bài viết được cộng đồng chia sẻ và có dẫn nguồn tham khảo.
  • Chúng tôi có thể sử dụng cookie của người dùng nhằm hỗ trợ giúp đưa ra những chỉnh sửa, thiết kế nhằm đáp ứng trải nghiệm của người dùng.
  • Trong mỗi bài viết có thể có bình luận trao đổi, chỉ những comment bình luận không vi phạm chính sách điều khoản mới được xuất hiện.

Thông qua trang web của chúng tối, bạn có thể liên kết về các trang web khác, nhưng phải đảm bảo tính chính xác của thông tin và không nhằm mục đích giới thiệu hoặc thu hút sự chú ý của các trang web này. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực phát triển, hoàn thiện và giúp trang web được hoạt động ổn định.

Chính sách chỉnh sửa

sharelicense.webflow.io cam kết sẽ chỉnh sửa và điều chỉnh, làm rõ nội dung, hiển thị trên web ngay khi thấy bất cập, cần thiết điều chỉnh. Tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa các lỗi nhỏ nhất từ chính tả, ngữ pháp, mà không làm thay đổi ý nghĩa nội dung của thông tin truyền tải và cập nhật đầy đủ trên web của tôi mà không cần thông báo.

Với những lỗi nằm trong nội dung, tôi sẽ cập nhật và lưu ý những chỉnh sửa trên website để bạn đọc có thể cập nhật kịp thời. Việc chỉnh sửa chỉ áp dụng với các nội dung gốc được đăng trên website sharelicense.webflow.io bao gồm cả những bài viết dạng tin tức, tài liệu tham khảo, tài liệu y tế.

Trong quá trình sử dụng các thông tin trên website sharelicense.webflow.io nếu phát hiện bất cứ lỗi sai nào, bạn có đọc vui lòng gửi email tới địa chỉ đường link liên hệ ở cuối trang web.

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Khi sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện của tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra, xin đừng sử dụng trang web này.

Bảo mật dành cho trẻ em

Tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Thông tin trên web sharelicense.webflow.io không được thiết kế nhằm mục đích thu hút trẻ em ở độ tuổi dưới 13.

Về việc sử dụng nội dung

sharelicense.webflow.io cho phép bạn xem hoặc tải một bản sao của tài liệu trên trang web sharelicense.webflow.io chỉ nhằm để phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và đòi hỏi bạn giữ nguyên các thông báo bản quyền nằm ở cuối của tài liệu.

Thông báo “Bản quyền đã được bảo hộ” cùng các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác được bao gồm trong nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt áp dụng cho việc sử dụng các phần mềm và các mặt hàng nhất định có thể truy cập được trên trang web  có thể nằm trên một vị trí khác trong trang web và được đính kèm các điều khoản và điều kiện này để người dùng tham khảo.

Nội dung của tôi được bảo vệ bởi bản quyền được quản lý bởi pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Từ tiêu đề đến nội dung đều thuộc về sharelicense.webflow.io hoặc bên cấp giấy phép. Bất kỳ mục đích sử dụng nội dung không được phép của Điều khoản và điều kiện sử dụng của bên chúng tôi là một hành vi vi phạm các Điều khoản và điều kiện cũng như vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các bộ luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo bởi sharelicense.webflow.ioTất cả các quyền không được công nhận ở đây đều thuộc về sharelicense.webflow.iovà bên cấp giấy phép.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào, quyền sử dụng nội dung của bạn tự động kết thúc và bất kỳ bản sao nội dung mà bạn lấy từ trang web của tôi phải ngay lập tức được tiêu hủy.

Bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo sharelicense.webflow.io, tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán của các cáo buộc có nguyên nhân là việc vi phạm các Điều khoản và điều kiện của bạn.

Quyền hạn

Tất cả các thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay các vấn đề nào có liên quan đến sharelicense.webflow.io đều tuân theo các quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ các điều khoản và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.

Thỏa thuận chung

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của sharelicense.webflow.io, các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật của sharelicense.webflow.io chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận cho việc sử dụng trang web và nội dung của sharelicense.webflow.io giữa bạn và sharelicense.webflow.io

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Tôi hy vọng bạn tìm thấy được những thông tin hữu ích và sử dụng trang web của sharelicense.webflow.io một cách thuận tiện.

Nội dung liên quan: